Om

Offentligadata.se är ett samarbetsprojekt som syftar till att frigöra och åskådliggöra offentliga data. Vi vill med Offentligadata.se verka för att denna process genomförs på ett värdeskapande och kostnadseffektivt sätt. De övergripande målsättningarna som vi har är att:

  • Bidra till att skapa en databas där Offentligadata.se publicerar samhällsnyttig information
  • Alla kommuner och myndigheter ska erbjudas möjligheten att utan större investeringar marknadsföra api:er runt icke integritetsrelaterad data
  • Saker som kan göras en gång och sedan återanvändas av andra ska återanvändas och inte skapas igen

Offentligadata.se ska genomsyras av tre värderingar: Samarbete, Värdefokus och Stolthet!

{ Comments are closed! }